Tjugotredje december

Dagens pussel är ett KenKen. Reglerna finns beskrivna under den femte december.

KenKen

Lucka

Översätt siffran i den orange rutan till luckan som ska öppnas:

  1. 1 = 24
  2. 2 = 5
  3. 3 = 24
  4. 4 = 5
  5. 5 = 24
  6. 6 = 5
  7. 7 = 24