Femte december

Dagens pussel är ett KenKen. Det kan även kallas för: KenDoku, Caludoku, och Mathdoku.

KenKen

Lucka

Luckan som ska öppnas är:

Regler

Reglerna är att siffrorna 1 till 4 ska placeras ut så att varje rad och kolumn innehåller varje siffra exakt en gång, samt att siffrorna ska uppfylla instruktionerna i vänster hörn av varje "bur".

Instruktionerna består av två delar: ett mål (siffran) och en operator. Siffrorna i buren ska tillsammans med operatorn mellan dem vara lika med målet.

Alla följande exempel förutsätter att de befinner sig i ett KenKen som är 4x4.

En bur med instruktionerna 5+ som är två rutor stor har två kombinationer av siffor som uppfyller kraven: 1,4 och 2,3.

Däremot säger instruktionerna inget om placeringen av siffrorna inuti buren, utan för det måste man ta hjälpa av hur resten av pusslet ser ut.

Tidigare exempel skulle även kunna ha båda kombinationerna omvända: 4,1 och 3,2.

Notera att ordningen inte spelar roll även för subtraktion och division.

Exempelvis en bur med instruktionerna 3÷ som är två rutor stor har en kombination av sifforna: 1 och 3. Men orenteringen kan vara både 1,3 och 3,1.

De föregående exemplen har varit baserade på burar som varit inom en rad eller kolumn vilket betyder att kombinationerna måste bestå av unika siffror. Men det finns inga restriktioner för unika siffror inom en bur.

En bur med instruktionerna 4x som sträcker sig över två rader har en kombination med siffor som inte är unika. Exmpelvis: 1,2,2.