Nonogram

Nonogram är ett kärt pussel som förekommer under flera namn, bland annat: japanskt bildkryss, japanskt korsord, picross, griddlers, och pic-a-pix.

Regler

Målet med ett nonogram är att avgöra vilka rutor som ska fyllas i och vilka som ska lämnas tomma med hjälp av siffrorna på sidorna.

Exempel på ett löst nonogram där resultatet blir bokstaven W. Bilden är från Wikipedia.

Siffrorna på vänster sida gäller för raderna och läses från vänster till höger. Siffrorna på ovansidan gäller för kolumnerna och läses uppifrån och ner.

Exempel på riktningen för ett nonogram med storleken 2x2.

En siffra berättar hur många ifyllda rutor är direkt efter varandra.

2
Exempelvis så berättar 2:an att två rutor är ifyllda på rad.

Om det finns mer än en siffra på en rad eller en kolumn så betyder det att det är minst en tom ruta mellan deras respektive ifyllda grupp.

2 1
Exempelvis så indikerar "2 1" att det kommer två ifyllda rutor, minst en tom ruta, och sedan en ifylld ruta.

Ordningen för de ifyllda rutorna är bestämd enligt ordningen på siffrorna.

2 1
I detta exempel så måste en grupp på 2 komma före en grupp på 1.
2
1
Om föregående exempel skulle ha varit en kolumn så måste 2 fortfarande komma före 1.

Däremot berättar inte siffrorna vart de ifyllda rutorna är placerade på raden eller kolumnen. Pusslet blir att använda kombinationen av rader och kolumner för att komma på placeringen.

2 1
2 1
Med samma exempel så kan 2 och 1 även ha två andra placeringar.

Video

Reglerna kan vara lite kluriga att förstå utifrån bara text så här följer ett par länkar till två korta videos som kan vara hjälpsamma för att lära sig hur nonogram fungerar: Nonograms Tutorial - #1 Rules och Nonograms Tutorial - #2 Solving an easy puzzle.

Kan även rekommendera en något längre video som förklarar metoder för att lösa större nonogram: 10 x 10 Nonogram Puzzles - How to Solve.