KenKen

KenKen kan även kallas för: KenDoku, Caludoku, eller Mathdoku.

Regler

Reglerna är att siffrorna — 1 till 4 för 4x4, 1 till 5 för 5x5, 1 till 6 för 6x6, osv — ska placeras ut så att varje rad och kolumn innehåller varje siffra exakt en gång.

Dessutom ska siffrorna uppfylla instruktionerna i vänster hörn av varje "bur" (rutor som är grupperade med tjockare linjer). Instruktionerna består av två delar: ett mål (siffran) och en operator. Siffrorna i buren ska tillsammans med operatorn mellan dem vara lika med målet.

Exempel av ett pussel.

Lösning för ovanstående pussel.

Exempel

Alla följande exempel gäller för ett KenKen som är 4x4.

En bur som är två rutor med instruktionerna 5+ har två kombinationer som uppfyller kraven: 1,4 och 2,3.

Däremot säger instruktionerna inget om placeringen av siffrorna inuti buren. För det måste man ta hjälpa av hur resten av pusslet ser ut.

Kombinationerna skulle även kunna skrivas omvänt: 4,1 och 3,2.

Notera att ordningen inte heller spelar någon roll för subtraktion och division.

En bur som är två rutor med instruktionerna 3÷ har en kombination av siffrorna 1 och 3, men orienteringen kan vara både 1,3 och 3,1.

De föregående exemplen har varit baserade på burar som varit inom en rad eller en kolumn vilket betyder att kombinationerna måste bestå av unika siffror. Det finns inga restriktioner för unika siffror inom en bur.

En bur som sträcker sig över två rader med instruktionerna 4x kan ha en kombination med siffror som inte är unika. Exempelvis: 1,2,2.