Domino

Hitta alla dominobrickor i rutnätet. I en standarduppsättning av domino så är där 28 brickor med alla siffor kombinationer som kan skapas av par mellan 0 (som representerar blank) och 6.

Extra tabellen under varje pussel är ett hjälpmedel för att hålla koll på vilka brickor som man redan har funnit.

Exempel av ett pussel.

Lösning för ovanstående pussel.