15 december

Binärsök

Lösning

Lösningssteg

Steg 1

Steg 2

Steg 3

Steg 4

Steg 5

Steg 6

Steg 7

Steg 8

Steg 9

Steg 10

Steg 11

Lucka

13