9 december

Binärsök

Lösning

Lösningssteg

Steg 1

Steg 2

Steg 3

Steg 4

Steg 5

Steg 6

Steg 7

Steg 8

Lucka

22