1 december

Binärsök (regler)

Lösning

Lösningssteg

Steg 1

Steg 2

Steg 3

Steg 4

Steg 5

Lucka

18