18 december

KenKen

Lösning

Tryck för att se lösningen

Lucka

18

Tryck för att se luckan