16 december

KenKen

Lösning

Tryck för att se lösningen

Lucka

1

Tryck för att se luckan