12 december

KenKen

Lösning

Tryck för att se lösningen

Lucka

16

Tryck för att se luckan