8 december

KenKen

Lösning

Tryck för att se lösningen

Lucka

3

Tryck för att se luckan