5 december

Ordsök

Lösning

Tryck för att se lösningen

Lucka

12

Tryck för att se luckan