Femtonde december

Dagens pussel är ett ordsök. Alla utom ett av orden i listan finns gömda i rutnätet. Siffran bredvid ordet som saknas är luckan som ska öppnas.

Orden kan vara skrivna både fram- och baklänges. De kan även gå i riktningarna horisontellt, vertikalt, och diagonalt. Orden kan även dela på bokstäver.

Ordsök