Åttonde december

Dagens pussel är en sudoku-variant som kallas för termostat-sudoku.

Sudoku

Lucka

Översätt siffran i den orange rutan till den lucka som ska öppnas:

  1. 1 = 5
  2. 2 = 7
  3. 3 = 11
  4. 4 = 13

Regler

Vanliga sudokuregler gäller: placera ut siffrorna 1 till 4 så att varje rad, kolumn, och ruta (grupp på 2x2) innehåller varje siffra exakt en gång.

Det finns en extra regel som innebär att på en termostat (de gråa symbolerna i rutnätet) så måste siffrorna stiga från kulan och upp längst med stjälken. Notera att de kan stiga med mer än ett heltal per steg.

Tre exempel där siffrorna stiger längst med termostaten enligt den extra regeln.