Första december

Årets kalender börjar med en labyrint. Börja vid "Start" och hitta till en av utgångarna. Siffran som är vid utgången är luckan som ska öppnas för dagen.

Det går att trycka på labyrinten för att se den i större format och/eller för att skriva ut endast labyrinten.

Labyrint

En labyrint med en ingång och två utgångar. Utgångarna slutar vid sifforna 8 och 9.