Artonde december

Dagens pussel är ett påhittat pussel som är baserat på ett esoteriskt programmeringsspråk.

Pusslet

T<10>11<14>8>12<7<>0<19

Regler

Tänk alfabetet (det svenska på 29 bokstäver) på ett band med A längst till vänster och Ö längst till höger.

Den första bokstaven är given och indikerar en startposition. Efter det följer en instruktion och en siffra. Siffran berättar hur många gånger instruktionen ska upprepas. Det finns tre instruktioner:

K<10>11<7>9<10>1>13

Om vi tar exemplet ovan så börjar vi på "K" och går sedan 10 steg åt vänster och får då "A". Efter det går vi 11 steg åt höger vilket blir "L". 7 steg åt vänster blir "E". Om vi fortsätter på samma vis så blir resultatet "KALENDER".