Trettonde december

Dagens pussel är också från Cracking the Cryptic och deras applikation Chess Sudoku. Men denna gången är pusslet ett Knight Sudoku.

Pusslet

Påsen som ska öppnas är:

Regler

Knight Sudoku har samma regler som ett vanligt sudoku med en extra regel: varje individuell siffra får inte ha samma siffra inom en springares/hästs förflyttning i schack.

Exempelvis så får inte en annan 3:a placeras på någon av de markerade rutorna enligt regeln om en springares förflyttning.

Om vi utökar samma exempel och lägger till den vanliga sudoku-regeln att en siffra inte får upprepas inom samma större ruta så kan inte en annan 3:a placeras på någon av de markerade rutorna.

Om vi utökar samma exempel återigen och lägger till den vanliga sudoku-regeln att en siffra inte får upprepas inom en rad eller kolumn så kan inte en annan 3:a placeras på någon av de markerade rutorna.