Nionde december

Dagens pussel är ett KenKen. Det kan även kallas för KenDoku, Caludoku, och Mathdoku.

Pusslet

Påsen som ska öppnas är:

Regler

Reglerna för detta KenKen på 4x4 rutor är att siffrorna 1 till 4 ska placeras ut så att varje rad och kolumn har varje siffra exakt en gång. Samt att siffrorna ska uppfylla instruktionerna i vänster hörn av varje "bur".

Instruktionerna består av två delar: ett mål (siffran) och en operator. Siffrorna i buren ska tillsammans med operatorn mellan dem vara lika med målet.

5+

Exempelvis med instruktionen 5+ i en bur på två rutor (för ett KenKen som är 4x4) så har vi två alternativ: 1 + 4 eller 2 + 3.

8x

Exempelvis med instruktionen 8x i en bur på tre rutor (för ett KenKen som är 4x4) så har vi ett alternativ: 1 x 2 x 4.

Däremot säger instruktionerna inget om placeringen av siffrorna inuti buren utan för det måste man ta hjälpa av hur resten av pusslet ser ut.

I KenKen är den minsta storleken på pusslet 4x4 och den största 9x9. Siffrorna som ska placeras ökar med storleken, exempelvis i ett rutnät på 6x6 så ska man placera ut siffrorna 1-6.