Åttonde december

Dagens pussel är ett förskjutningschiffer. Det är en form av krypto där nyckeln är alfabetet (29 bokstäver) förskjutet ett antal steg.

Pusslet

RDDUEÅQBNKDDN ÖYEC DFK ZVÅEC ÅVDDVÄCWE

Exempel

KALENDER = MCNGPFGT

A B C D ...
C D E F ...
Exempel av ordet "kalender" krypterat med en förskjutning av alfabetet två steg. Förskjutningen i exemplet är inte det som används i pusslet.