Tredje december

Ett anagram med matematik som tema.

våt regn tåget