Andra december

Dagens pussel är en korsordstyp som kallas krypto. Siffrorna i hörnen av rutorna har motsvara bokstäver. Rutorna utan siffror är bokstäver som förekommer endast en gång.

Ett ord är redan ifyllt som ledtråd och påsen som ska öppnas är ordet som är markerat med en tjockare ram.

3 11
5 8 1 5 7 4 9 10
5 4
6 7 5 5 4 6 8
4 6 5
2 5 9 10 4 11 8 3
E1 L2 V A3 6